به یاد باد صبا ˷ be yade bade saba


पछुवा हवा ˷ a persian ballad


“ I wish I could show you when you are lonely or in darkness the astonishing light of your own being.” - Hafez


A picnic at night, drawing
attributed to Mohammad Qasim - Esfahan, c. 1650
ruler in a relaxed court setting

A picnic at night, drawing

attributed to Mohammad Qasim - Esfahan, c. 1650

ruler in a relaxed court settingReza Abbasi, Seated calligrapher
Esfahan - c. 1600, drawing
'In this age, he has no rival; master painters, skillful artists who live in our times regard him as perfect.' (Qadi Ahmad, 1606)

Reza Abbasi, Seated calligrapher

Esfahan - c. 1600, drawing

'In this age, he has no rival; master painters, skillful artists who live in our times regard him as perfect.' (Qadi Ahmad, 1606)Painting of a horse and groom, inscribed ‘Reza drew it’ 
Qazvin, c. 1590–95

Painting of a horse and groom, inscribed ‘Reza drew it’ 

Qazvin, c. 1590–95Painting of an old pilgrim (anonymous) - Esfahan
late 1500s - early 1600s

Painting of an old pilgrim (anonymous) - Esfahan

late 1500s - early 1600sMastani (1699–1740) the beautiful and mythic half persian half indian -
wife to Peshwa Baji Rao indian general and prime minister

Mastani (1699–1740) the beautiful and mythic half persian half indian -

wife to Peshwa Baji Rao indian general and prime ministerعشق شفا می دهداشتیاق - آیدا شاملو

اگر زمان و مکان در اختیار ما بود
ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می شدم
و تو می توانستی تا قیامت برایم ناز کنی
یکصدسال به ستایش چشمانت می گذشت
و سی هزار سال صرف ستایش تنت
و تازه در پایان عمر به دلت راه میافتماحمد شاملو و آیدا سرکیسیانداستان عشق آیدا و شاملو - از زبان آیدا سرکیسیانTrack: Glamorous (Asheghaneh)

Artist: Soheil Nafisi
Album: Rira
Lyrics: Ahmad Shamlou

image

Ahmad and Ayda Shamlou 
Translation:

He who professes his love for you
is a sad minstrel
who has lost his song 

Love, I wish it was a language I could speak

A thousand happy cockerels are in your eyes
A thousand silent canaries are in my throat

Love, I wish it was a language I could speak

He who professes his love for you
is the suffering heart of a night
that seeks a moonlight

A thousand smiling suns follow your every step
A thousand weeping stars beg me to follow

Love, I wish it was a language I could speak

(via 1001harmonies)

آن که می گوید دوستت می دارم

خنیاگر غمگینی ست

خنیاگر غمگینی ست

که آوازش را از دست داده است

ای کاش عشق را زبان سخن بود

هزار کاکلی شاد در چشمان توست

هزار قناری خاموش در گلوی من

عشق را ای کاش زبان سخن بود

آن که می گوید دوستت دارم

دلِ اندوهگین شبی ست

دلِ اندوهگین شبی ست

که مهتابش را می جوید

ای کاش عشق را

زبان سخن بود

هزار آفتاب خندان در خَرامِ توست

هزار ستاره ی گریان در تمنای من

عشق را ای کاش زبان سخن بودTehran city view
by Thomas Janisch

Tehran city view

by Thomas JanischAlborz
by Thomas Janisch

Alborz

by Thomas JanischKerman
by Pavel Dobrovsky

Kerman

by Pavel Dobrovsky